Aktualności

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się drugiego tomu z serii pt. Logopedia – Teoria – Praktyka, która jest realizowana przez pracowników Ośrodka Logopedycznego. Seria została zaplanowana jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń logopedów-praktyków oraz badaczy zagadnień związanych z komunikacją językową i jej zaburzeniami, także metodologii badań logopedycznych, studiom przypadków  i metodom diagnozy oraz terapii logopedycznej.

Prezentowany drugi tom pt. „Narracja w diagnozie i terapii logopedycznej” pod red. Aliny Maciejewskiej poświęcony jest wielospecjalistycznym ujęciom badań nad narracją. Znajdą
w nim Państwo artykuły poświęcone zagadnieniom metodologicznym, których opracowania wymaga wykorzystywanie narracji w praktyce logopedycznej, teksty będące prezentacją wyników badań nad narracją w różnych zaburzeniach mowy, również opisy sposobów zastosowania narracji w diagnozie i terapii logopedycznej, naukach medycznych  oraz studia przypadków.

okładka książki narracja w diagnozie i terapii logopedycznej  narracja okładka