Aktualności

W dniach 25-26 listopada 2021 r. miała miejsce międzynarodowa konferencja  HYBRIDITY IN THEORY AND PRACTICE:  CROSS-FIELD PERSPECTIVES będąca szóstą edycją Siedlce Forum for Contemporary Issues in Language and Literature. Od ubiegłego roku konferencja jest przedsięwzięciem współorganizowanym przez Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH oraz Wydział Filozofii i Sztuki Uniwersytetu Wysp Balearskich (Universitat de les Illes Balears). Tegoroczne spotkanie poświęcone zostało omówieniu zjawiska hybrydowości w literaturze i językoznawstwie i jego miejsca oraz znaczenia w rozwoju tychże dyscyplin.

Po uroczystym otwarciu konferencji i powitaniu gości przez Dyrektora IJiL dr hab. prof. uczelni Sławomira Sobieraja głos zabrał dr Edward Colerick, prof. uczelni który w krótkim wystąpieniu zwrócił uwagę na występowanie zjawiska hybrydowości w naukach humanistycznych oraz ich jego potencjał badawczy. Pierwszy dzień obrad otworzył wykład plenarny wygłoszony przez dra  Edwarda Colericka prof. uczelni (UPH) zatytułowany „Human Hybridity in Children’s Literature”, po czym obrady kontynuowane były w sesjach panelowych: literaturoznawczej oraz językoznawczej. Drugi dzień konferencji zainaugurowany został wystąpieniem prof. Aidy Rosende Perez (Uniwersytet Wysp Balearskich) pt. „Activist Poetics: Resisting Ireland’s Necropolitics of Asylum in Literature and Arts”. Dalsza część obrad odbyła się również w sesjach panelowych: literaturoznawczej i filozoficznej.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział w dyskusji, moderowanej przez prof. Andresa Jaume (UIB), na temat perspektywizmu w filozofii oraz związków między filozofią a literaturą, będącej podsumowaniem prac grupy badawczej złożonej z pracowników wydziałów filozofii na Uniwersytecie Wysp Balearskich oraz Uniwersytecie „La Laguna” z Wysp Kanaryjskich.

Konferencja stworzyła możliwość zaprezentowania i wysłuchania wystąpień w ujęciu interdyscyplinarnym łączącym dziedziny przewodnie konferencji: literaturę, językoznawstwo oraz filozofię oraz stała się platformą wymiany myśli i informacji zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. W gronie uczestników znalazły się osoby reprezentujące zarówno polskie ośrodki akademickie (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ) jak i zagraniczne ośrodki naukowe: Uniwersytet Wysp Balearskich, Uniwersytet La Laguna na Teneryfie, Uniwersytet Complutense w Madrycie, Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie, Petersburski Uniwersytet Państwowy (Rosja), Uniwersytet Witolda Wielkiego (Litwa), Uniwersytet Stanu Luizjana (USA) oraz Uniwersytet Emory’ego, Atlanta (USA).

Dziękujemy wszystkim prelegentom za przestawione prezentacje i podzielenie się wynikami swoich badań.

1 zrzut ekranu z konferencji3 zrzut ekranu z konferencji on-line2 zrzut ekranu z konferencji