Aktualności

W dniu 10 grudnia 2021 dr Walentyna Krupoves z Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH poprowadziła zajęcia dla 1 klasy o profilu humanistycznym z I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie. Zajęcia poświęcone były tematyce biblijnej, a przede wszystkim Apokalipsie jako ostatniej księdze kanonu chrześcijańskiego. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się również apokalipsa jako gatunek literacki oraz motywy i wątki apokaliptyczne w sztuce i literaturze.

"Lekcja uniwersytecka" spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem licealnej młodzieży, która, jak się okazuje, jest chętna częściej uczestniczyć w podobnych inicjatywach.

Dr Walentyna Krupowies prowadzi zajęcia dla młodzieży

Dr Walentyna Krupowies prowadzi zajęcia dla młodzieży

Dr Walentyna Krupowies prowadzi zajęcia dla młodzieży

Dr Walentyna Krupowies prowadzi zajęcia dla młodzieży