Aktualności

otwarcie konferencji 12 maja 2023 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych odbyła się krajowa studencko-doktorancka konferencja naukowa pt. Dziwna sprawa ta młodość. Paradygmat młodości w literaturze, języku i kulturze, która została zorganizowana przez Koło Naukowe Polonistów oraz Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Konferencja zastała zainaugurowana przez Dziekan WNH, dr hab. Beatę Walęciuk-Dejnekę, prof. uczelni; Dyrektora IJiL, dr hab. Sławomira Sobieraja, prof. uczelni oraz Dominikę Cichosz, członkinię Koła Naukowego Polonistów.
Konferencja skupiała się na różnorodnych aspektach młodości, a także na sposobach jej przedstawiania w literaturze, języku i kulturze.
Swoje referaty wygłosili  nie tylko studenci z naszego Uniwersytetu, ale także z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz ze Słupska.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz czekamy na wasze referaty w postaci elektronicznej do końca czerwca.
Galeria zdjęć