Aktualności

7 września 2023 roku Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach stał się miejscem wyjątkowego wydarzenia kulturalnego. W ramach akcji "Narodowe czytanie" odbyło się publiczne czytanie jednego z najważniejszych dzieł polskiej literatury – "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Wydział Nauk Humanistycznych reprezentowała Pani Dziekan - dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni.prof. Walęciuk-Dejneka stoi przy stole na którym leży książka Nad Niemnem, przemawia w tle budynku rektoratu

 

Oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2023/24 
Podyplomowe Studia  Języka Polskiego Jako Obcego i Jako Drugiego
Podyplomowe Studia Logopedyczne
Podyplomowe Studia Filologii Polskiej
Rekrutacja na studia: 12.06 – 02.10.2023 
przyjmowanie dokumentów od 16.08 Sekretariat Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa ul. Żytnia 39, 3 piętro, pokój 3.41, telefon 25 643 1882

Oferta studiów I i II stopnia

NOWA SPECJALNOŚĆ na kierunku filologia
JĘZYKI OBCE W ZARZĄDZANIU I LOGISTYCE
na studiach I stopnia
  filologia więcej informacji o kierunku
 filologia polska  więcej informacji o kierunku
 logopedia z audiologią więcej informacji o kierunku
logopedia  więcej informacji o kierunku