Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa/Wydział Nauk Humanistycznych/5/2021/adiunkt/b-d/językoznawstwo

  • oferta pracy (2 etaty adiunkta w zakresie językoznawstwa angielskiego) ; składanie ofert do 31.05.2021

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa/Wydział Nauk Humanistycznych/4/2021/adiunkti/b-d/językoznawstwo_polskie

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa/Wydział Nauk Humanistycznych/3/2021/ profesor uczelni/b-d/językoznawstwo_ang