man g044d74abd 1920

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,

Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

oraz

Wydział Filozoficzny

Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

zapraszają do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

na temat:

„BOHATER NASZYCH CZASÓW”:

MĘSKOŚĆ WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE, KULTURZE I JĘZYKU (PO 1989)

która odbędzie się 8-9 września 2022 roku w Siedlcach

Proponowane seminarium naukowe jest kontynuacją zapoczątkowanych w naszym Instytucie rozważań nad figurami mężczyzn i ewolucją męskości w literaturze, kulturze i języku. Obecnie chcemy się skoncentrować na współczesnych wariantach męskości i poszukać m. in. odpowiedzi na pytanie, czy tradycyjne patriarchalne wzorce męskości funkcjonują jeszcze w dzisiejszej literaturze i języku, czy też mamy do czynienia z zupełnie nowym, odmiennym od hegemonicznego, modelem męskości w kulturze naszych czasów?

Refleksji naukowej chcemy poddać następujące kwestie:

 • Studia nad męskością w literaturoznawstwie, językoznawstwie oraz kulturoznawstwie polskim i światowym,
 • Sposoby opisu męskości we współczesnej literaturze, kulturze i języku
 • Mężczyzna we współczesnej rodzinie,
 • Stereotypowe rozumienie męskości – prawda czy fałsz?
 • Formy i rodzaje męskości: problem wzorca modelowego,
 • Próby rekonstrukcji męskości we współczesnych tekstach kultury,
 • Problem formowania się męskości: chłopięcość jako poszukiwanie własnej tożsamości,
 • Kwestia męskości w wymiarze etycznym,
 • Narodowe modele męskości,
 • Wizerunki mężczyzn utrwalone w różnych tekstach kultury,
 • „Męskość militarna”.

Będziemy wdzięczni także za wystąpienia prezentujące inne aspekty proponowanej tematyki.

Język konferencji – języki słowiańskie, angielski, niemiecki.

POBIERZ - ZGŁOSZENIE KONFERENCYJNE
Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Martin Golema (UMB, Bańska Bystrzyca) | prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago (Uniwersytet Warszawski) | dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni (UPH w Siedlcach) | dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni (UPH w Siedlcach) | dr hab. Anna Górajek, prof. uczelni (Uniwersytet Warszawski) | dr hab. Danuta Szymonik (IKRiBL, Siedlce) | dr Edward Colerick, prof. uczelni (UPH w Siedlcach) | dr Aldona Borkowska (UPH w Siedlcach) | dr Ewa Kozak (UPH w Siedlcach) | dr Katarzyna Kozak (UPH w Siedlcach) | dr Walentyna Krupowies (UPH w Siedlcach) | dr Adriana Pogoda-Kołodziejak (UPH w Siedlcach)

Konferencja Doświadczenie biograficzne 09.01.22

 

Formularz zgłoszeniowy: POBIERZ


Inny/inność - konferencja

Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowym seminarium naukowym nt.

Inny/inność we współczesnej literaturze europejskiej (po 1989 roku)

Rozpoznanie stanu współczesnego świata jako świata w kryzysie (pandemia, izolacja, niepewność przyszłości) pozwala podjąć na nowo zagadnienie inności i jej wielopostaciowej obecności w literaturze współczesnej.

Problematykę Innego/inności chcemy roztrząsać na gruncie literatury europejskiej po 1989 roku, który to rok był punktem zwrotnym w dziejach współczesnej Europy.

Proponujemy refleksję nad następującymi zagadnieniami szczegółowymi:

 • Inny/inność we współczesnej literaturze europejskiej: dociekania dyskursu literaturoznawczego.
 • Poznanie Innego/dialog z Innym (Drugim, Obcym) jako składowa autorefleksji nad tożsamością w rozmaitych kontekstach: kulturowym, zawodowym, genderowym, religijnym, etnicznym, regionalnym.
 • Inność uobecniająca się w utworze literackim jako wypadkowa wielorakich wpływów i wyborów dokonywanych przez autora – narratora – postacie.
 • Inność w rozmaitych kontekstach i sytuacjach (wielokulturowości regionu/miasta, obcości regionu/miasta, nowego regionu/miasta).
 • Inny/inność w literaturze: problem granicy między swojskością a obcością oraz możliwości jej przekroczenia.
 • Inność w kontekście badań posthumanistycznych.

Seminarium odbędzie się 22 października 2021 roku online.

Języki obrad: wszystkie słowiańskie i angielski.      

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium prosimy wysyłać do 25 września 2021 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłata konferencyjna wynosi 30 EUR/150 zł i obejmuje koszty przygotowania do druku i publikacji.

Wpłaty przyjmujemy do 10 października 2021 roku na konto:

Bank Pekao S.A. I O. w Siedlcach

ul. Wojskowa 24

08-110 Siedlce

Numer IBAN: PL19 1240 2685 1111 0000 3656 3195

Kod SWIFT (kod BIC): PKOPPLPW

z dopiskiem Inność seminarium.

W imieniu organizatorów:

           Ludmiła Mnich (przewodnicząca)

          Oksana Blashkiv (sekretarz)