2021

 
elin
 

2019 


 

Okładka The Nationality of Utopia

 

 Informacje o książce

 

Okładka Humour In Relevance 

 Spis treści

 

Okładka Poezja Idylliczna tom II

Spis treści

 


2018


 

Okładka Przestrzenie

Spis treści

Okładka Folk Image of Woman
Spis treści 

 

Okładka A ja jestem córką czarownicy

 spis treści

strona redakcyjna

Okładka Człowiek natura cywilizacja
Wydawnictwo UPH

 

Okładka Interdyscyplinarny słownik terminologiczny

Wydawnictwo UPH

Okładka Dydaktyka polonistyczna i jej konteksty cz.1

Wydawnictwo UPH

 

Okładka Dydaktyka polonistyczna i jej konteksty cz.2

Wydawnictwo UPH

 

Okładka Awangarda mniej znana

Wydawnictwo UPH

 

Okładka Globalizacja w języki słowiańskie

Spis treści

Wydawnictwo UPH

 

Okładka Męskie światy w życiu kobiet

 Spis treści

 

Okładka W świecie kobiecej korespondencji prywatnej i publicznej

 Spis treści

 

 

Okładka Absolwent absolwentka
Spis treści

 


2017


 

000000000w

 Spis treści

 

000000000z

 Spis treści

 

0000000aa

 Spis treści

 

000000a
Spis treści

 

00000a

 Spis treści

 

tworczosc kobiet

 Spis treści

 


2016


 00001 m

 Spis treści

 

 0000 publiczne

 Spis treści

 

 00001 r

 Spis treści 

 

 00 kuc

 Spis treści

 

 1 2

 Spis treśći tom 1

Spis treści tom 2

O tomach

 

0001E Kur

 

00kor aut

 Spis treśći

O książce

 

starosc

 SPIS TREŚCI

 

antolog okladka

 Spis treści

 

 samotnosc okladka

Spis treści

 


2015


0Pliszka okadka

Spis treści

 

2basia oklad

Spis treści

 

 

1rom oklad

 

 

niepokorne 

Spis treści

 

 Proza

Spis treści

 

 

Poezja

 Spis treści

 

 literackie portrety

 Spis treści

 

SPORT OKLADKA

 Spis treści

 

uwiezone w grzecz

 SPIS TREŚCI

Strona redakcyjna

 

tozsamosc

 SPIS TREŚCI

Strona redakcyjna

 

samotnosc

 SPIS TREŚCI

Strona redakcyjna

 

arach okladka

 Spis treści

 

ludowy obraz

 Beata Walęciuk-Dejneka

Ludowy obraz kobiety - perspektywa inności

Siedlce 2014

Zainteresowanie tradycyjną kulturą ludową, jej przejawami i modelami, a także realizacjami literackimi jest wciąż aktualne i intryguje współczesnych badaczy, nie tylko historyków, antropologów, literaturoznawców, czy folklorystów, ale i specjalistów z innych dziedzin. To głównie egzotyka, różnorodność, odmienność wyobraźni, poszukiwania „wyidealizowanego i wytęsknionego […] utraconego raju, jakim zdaje się być świat ludów i plemion prymitywnych” oraz „zmęczenie cywilizacją postępu i nadmiarem informacji” stanowią o atrakcyjności w podejmowaniu tychże tematów i zagadnień w naukowej eksploracji i konkretyzacji. Nie do końca opracowany pozostawał w tej dziedzinie temat ludowego obrazu kobiety, w ujęciu interdyscyplinarnym (w obszarze folklorystyki jako nauki o werbalnych i niewerbalnych formach podawczych oraz w obszarze literaturoznawstwa), dla którego bazą materiałową stały się zarówno teksty folkloru, jak i literatury (inspirowane folklorem).

“książka (…) w oryginalny sposób ujmuje problem naukowy na płaszczyźnie folklorystyki i literaturoznawstwa. Język opracowania jest przejrzysty, styl poprawny. Tok wywodów opiera się na rzeczowych argumentach, które są dobrze udokumentowane w przypisach. Opracowanie winno jak najszybciej zostać opublikowane, przede wszystkim ze względu na konieczność wypełnienia luki w obszarze badań nad portretem kobiety, jak również z powodu (…) niekwestionowanych wartości, jakie wnosi na płaszczyznę kultury w ogóle. Praca jest niezwykle cenna dla przyszłości badań naukowych nad podejmowaną tematyką, ale również ma szansę pozyskać szeroki krąg czytelników ze względu na przystępność tekstu, szczegółową eksplikację wszelkich zjawisk i postaci charakterystycznych dla różnych kultur oraz interesujący tok wywodów”.

(z recenzji wydawniczej ks. dr. hab. Zdzisława Kupisińskiego, SVD, prof. KUL)

 

 “(…) praca opiera się na bogatym materiale źródłowym, którym są głównie badania etnologiczne. (…). Autorka książki w sposób umiejętny wykorzystała także literaturę piękną – poezję (np. mało przywoływane przez badaczy literatury wiersze Bohdana Zaleskiego, Kazimierza Przerwy Tetmajera) oraz prozę, niektóre powieści (np. fragmenty „Chłopów” Wł. Reymonta, opowiadania Tetmajera). (…).

Trzeba przede wszystkim docenić olbrzymi wysiłek włożony w napisanie tej pracy oraz dużą wiedzę, jaką z pewnością dysponuje Autorka, dotyczącą różnych zagadnień związanych z rozumieniem natury kobiet w kulturze ludowej i w mentalności tych pisarzy i badaczy, którzy ją opisywali (…).Książka ma charakter naukowy i twórczy, i z pewnością spotka się z zainteresowaniem wielu uczonych i tych wszystkich, którzy interesują się dziejami polskiej i słowiańskiej kultury i literatury”.

 (z recenzji wydawniczej dr. hab. Ryszarda Polaka, prof. AWF Biała Podlaska/Warszawa)

 

 

Русский язык в деловой коммуникации//Język rosyjski w komunikacji biznesowej (redakcja naukowa - Elena Koriakowcewa). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Siedlce, 2012, 268 stron.Autorzy: dr hab. Elena Koriakowcewa, prof. nzw. UPH w Siedlcach; Ljuba Mrověcová (Uniwersytet w Ostrawie, Czechy); Jaroslava Celerová (Uniwersytet Jana Ewangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, Czechy)

„Język rosyjski jest najważniejszym, obok angielskiego i niemieckiego, językiem używanym w handlu międzynarodowym polskich firm. Wydanie tej pozycji w języku rosyjskim wypełnia lukę na rynku księgarskim. Jest to nie tylko znakomity podręcznik akademicki, ale i opracowanie praktyczne, które będzie przydatne w firmach, zajmujących się działalnością biznesową… Bogaty zasób słownictwa, wyrażeń związanych z poszczególnymi tematami przyczyni się niewątpliwie do pogłębianiu wiedzy w zakresie rosyjskiego języka biznesu. Na podkreślenie zasługuje bogaty leksykalnie materiał obejmujący kluczowe tematy w sferze biznesowej. Występujące w książce wzory korespondencji handlowej pozwolą na zapoznanie się z tematem oraz doskonalenie umiejętności tworzenia zapytań ofertowych i zawierania kontraktów z partnerem rosyjskim. Z książki skorzystają niewątpliwie  studenci uczelni wyższych, słuchacze kursów językowych z zakresu rosyjskiego języka biznesu, ci wszyscy, którzy chcieliby opanować język rosyjski w zakresie szeroko rozumianej komunikacji biznesowej i korzystać z tej wiedzy w swej pracy, wszyscy, którzy utrzymują lub chcą zawrzeć stosunki handlowe  z rosyjskimi partnerami, a także wszyscy, którym potrzebna jest znajomość języka rosyjskiego w sferze biznesu, którzy chcą rozszerzyć  i uzupełnić wiedzę z tego zakresu.”


(Z recenzji prof. zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej, Kierownika Zakładu Języka Rosyjskiego Biznesu  Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski)

 

 

 

Beata Walęciuk-Dejneka: Inny obraz feminy.
stowrzyszenie tutajteraz, Instytut Filololgii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej

Zamów on-line

Żeńskie demony odsłaniają mechanizmy behawioralne kobiet „lubieżnych” niebezpiecznych i „krwawych heroin”, które, jak słusznie zauważa Autorka opracowania, należy traktować jako personifikację demonicznej feminy. Kobiece demony – uwodzicielki wpisują się w romantyczny świat tajemniczych czarów i dziwów, odsyłają do gry wyobraźni, imaginacji oraz iluzji, ale też symbolizują destrukcyjność, pożądanie, miłosną tęsknotę (modernizm). Powyższe tezy zostały w sposób żywy i erudycyjny (w oparciu o bogatą literaturę przedmiotu) rozwinięte i udokumentowane. (…) w sposób wnikliwy i kompetentny Autorka przestudiowała ludowy aspekt inności/Innego, problem który jest obecnie jednym z ważniejszych tematów literackich, wychodzących poza obręb literatury i otwierających perspektywę badań interdyscyplinarnych. Przy czym uczyniła to z dużą znajomością rzeczy w zakresie teorii badań folklorystyczno-literackich, metodologii naukowej, oraz w zakresie umiejętności interpretacyjnych różnych tekstów kultury.

(z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Danuty Szymonik)

Przekazany mi do recenzji maszynopis odzwierciedla krąg zainteresowań reprezentowanych przez Autorkę. Z uwagi na rodzaj tematyki oraz sposób jej naukowego opisu wpisuje się on w koncepcję badań komparatystycznych, łączących dzieła przynależne do literatury pięknej wraz z zapisami badaczy folklorystycznych. Z tej racji zasługuje on na szczególną uwagę, gdyż tego rodzaju opracowań naukowych nie ma zbyt wiele. Jest to rozprawa stricte naukowa, lecz kręgu odbiorców nie zawężałabym do grona literaturoznawców czy folklorystów. Uważam, że przedstawiciele innych dyscyplin nauk humanistycznych czy społecznych mogą odnaleźć w niej przyczynki do interesujących ich zagadnień.

(z recenzji wydawniczej dr Moniki Szabłowskiej-Zaremby)

 

 

 Okładka Życie intelektualne i kulturalne Siedlec

 strona tytułowa
spis treści
posłowie

Przy współudziale Instytut Filololgii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej i stworzyszenia tutajteraz ukazała się monografia "Życie literackie i kulturalne Siedlec. Tradycja i wspólczesność."Książka ukazuje miasto o rozległym, okresu renesansu sięgającym rodowodzie, świetne w epoce oświecenia (za sprawą księżnej Aleksandry Ogińskiej i jej dworu), ważne dla regionu południowego Podlasia jako środek edukacji (uczniem dzisiejszego I Liceum był Bolesław Prus), także akademickiej, a dziś siedzibą Uniwersytetu. Bywali w Siedlcach poeci Franciszek Karpiński, Tpomasz Kajetan Węgierski... Po II wojnie światowej osiadł tu i tworzył lotnik i pisarz Bohdan Arct. Zjawisk kulturowo doniosłych było i jest więcej. Tak postrzegane Siedlce mogą być słusznie uznane za jedno z ważnych miejsc kultury polskiej. (z recenzji prof. nzw. dr hab. Antoniego Czyża) Przestrzeń kulturową tworzą ludzie, którzy pozostawiaja po sobie teksty, dzieła sztuki. Największą wartością ziemi siedleckiej są bez wątpienia jej mieszkańcy - nie tylko cvi, o których myslimy już w czasie przeszłym. To im zawdzięczamy, kim dzis jesteśmy, gdzie mieszkamy, co robimy. Nniniejszy tom dedykowany jest wsyztskim tym, którzy włozyli swoja pracę i serce w rozwój tego miasta, a imiennie - dwóm wybitnie zmarłym już, regionalistom. Książka ukazuje miasto o rozległym, okresu renesansu sięgającym rodowodzie, świetne w epoce oświecenia (za sprawą księżnej Aleksandry Ogińskiej i jej dworu), ważne dla regionu południowego Podlasia jako środek edukacji (uczniem dzisiejszego I Liceum był Bolesław Prus), także akademickiej, a dziś siedzibą Uniwersytetu. Bywali w Siedlcach poeci Franciszek Karpiński, Tomasz Kajetan Węgierski...Po II wojnie światowej osiadł tu i tworzył lotnik i pisarz Bohdan Arct. Zjawisk kulturowo doniosłych było i jest więcej. Tak postrzegane Siedlce mogą być słusznie uznane za jedno z ważnych miejsc kultury polskiej. (z recenzji prof. nzw. dr hab. Antoniego Czyża) Przestrzeń kulturową tworzą ludzie, którzy pozostawiaja po sobie teksty, dzieła sztuki. Największą wartością ziemi siedleckiej są bez wątpienia jej mieszkańcy - nie tylko ci, o których myślimy już w czasie przeszłym. To im zawdzięczamy, kim dzis jesteśmy, gdzie mieszkamy, co robimy. Nniniejszy tom dedykowany jest wszystkim tym, którzy włożyli swoją pracę i serce w rozwój tego miasta, a imiennie - dwóm wybitnie zmarłym już, regionalistom.

 

 

 

 

Elżbieta M. Kur


"Tygodnik Powszechny" wobec problemów edukacji polonistycznej w latach 1945-1989 (na tle polityki oświatowej)