Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-6628-606X

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH

 

Wykształcenie i kwalifikacje

 

2002 – magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Akademia Podlaska w Siedlcach;

2002 – podyplomowe studia: Zaburzenia komunikacji językowej w zakresie czytania i pisania, Akademia Podlaska uprawniające do prowadzenia profilaktyki, diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z dysleksją;

2003 – studia podyplomowe, UMCS – otrzymanie tytułu logopedy;

2011 r. – studia doktoranckie UMCS, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 2017 – uzyskanie tytułu doktora w dyscyplinie naukowej: pedagogika;

od 2013 – Provider Metody Johansena;

2020 – studia podyplomowe Neurologopedia z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka (UPH w Siedlcach)

 

Wykaz publikacji

 

Alina Maciejewska, Aldona Kocyła: „Wyjaśnianie znaczenia wyrazów przez studentów z uszkodzonym słuchem” [w:] Conversatoria Linguistica, Rok III: 2009, Siedlce 2009, s. 53-62.

Aldona Kocyła: „Trudności w czytaniu ze zrozumieniem osób dorosłych z uszkodzonym słuchem” [w:] „Między znakami – między słowami”, red. Alina Maciejewska, Siedlce 2011, s. 97-105.

Aldona Kocyła, Joanna Kuć: „Grzeczność i kultura języka studentów z deficytem słuchu” [w:] Conversatoria Linguistica, Rok III: 2011, Siedlce 2011, s. 34-45.

Aldona Kocyła: „Definiowanie wyrazów przez studentów z uszkodzonym słuchem” [w:] „Wyraz w języku i tekście”  red.  Janina Gardzińska, Alina Maciejewska, Siedlce 2012, s.187-199.

Ewa Dzięcioł, Aldona Kocyła „Sprawność formułowania pism oficjalnych przez studentów (na przykładzie podania)”[w:] „Kultura mówienia dawniej i dziś” red. naukowa Małgorzata Kułakowska, Agnieszka Myszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 179-190.

Aldona Kocyła-Łukasiewicz, recenzja książki Barbary Ostapiuk „Dyslalia. O badaniu jakości wymowy w logopedii” [w:] Conversatoria Linguistica, Rok VII/2013, Siedlce 2015, s. 153-161.

Ewa Dzięcioł-Chlibiuk, Aldona Kocyła-Łukasiewicz „Kobieta samotna w językowym obrazie świata osób z niepełnosprawnością słuchową” [w:] „Samotność – wybór czy los. Literatura i kultura” red. B. Walęciuk-Dejneka, Ł. A. Wawryniuk, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2016.

Ewa Dzięcioł-Chlibiuk, Aldona Kocyła-Łukasiewicz „Zaburzenia przetwarzania słuchowego w terapii” [w:] Conversatoria Linguistica, Rok XI, 2017, red. Joanna Kuć, UPH w Siedlcach, Siedlce 2017.

Aldona Kocyła-Łukasiewicz, recenzja książki Urszuli Jęczeń „ Językowa projekcja emocji w wypowiedziach dzieci w normie intelektualnej i dzieci z zespołem Downa”[w:]Logopedia. - T. 47 (2) (2018), s. 543-545.

„Pejzaż, krajobraz, przestrzeń : język i tekst” / redakcja tomu Maria Długołęcka-Pietrzak, Aldona Kocyła-Łukasiewicz. - Siedlce : Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie przy współpracy Instytutu Polonistyki i Neofilologii UPH, 2018.

 

Granty i projekty

„Rozwój kompetencji studentów logopedii  UPH w Siedlcach” (konsultant merytoryczny w 2016 roku)

Nr umowy: POWR.03.01.00-00-K335/15

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Czas realizacji projektu: od 2016-03-01 do 2018-09-3

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych

- Polskie Towarzystwo Logopedyczne – członek od 2003 r.; od 2010 r. skarbnik Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego; od listopada 2017 roku Prezes Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

- Polskie Towarzystwo Dysleksji – członek od 2009 r.

- Towarzystwo Kultury Języka  - od 2013r., członek

- Stowarzyszenie Popierania Edukacji Niepełnosprawnych „Hefajstos” -  od 2007 r. skarbnik