Dyrekcja Instytutu 

Sekretariat Instytutu


Rada Dyscypliny Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

 • Prof. uczelni, dr hab. Sławomir Sobieraj- przewodniczący
 • Dr Ewa Kozak – zastępca przewodniczącego

członkowie:

 • Prof. dr hab. Stanisław Grabias 
 • Prof. dr hab. Vasilii Siankevich 
 • Prof. uczelni, dr hab. Roman Bobryk
 • Prof. uczelni, dr hab. Andrzej Borkowski
 • Prof. uczelni, dr hab. Antoni Czyż 
 • Prof. uczelni, dr hab. Elena Koriakowcewa 
 • Prof. uczelni, dr hab. Elżbieta M. Kur 
 • Prof. uczelni, dr hab. Alina Maciejewska 
 • Prof. uczelni, dr hab. Ludmiła Mnich
 • Prof. uczelni, dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka
 • Dr hab. Katarzyna Sobstyl 
 • Dr, profesor uczelni Edward Colerick
 • Dr Oksana Blashkiv
 • Dr Adriana Pogoda-Kołodziejak
 • Dr Agnieszka Rzepkowska
 • Dr Maxim Shadurski
 • Dr Iwona Świątczak-Wasilewska
 • Dr Jarosław Wiliński
 • Dr Katarzyna Mroczyńska – sekretarz

Planowany harmonogram posiedzeń na roku akademickim 2020/2021

 • 25.01.2021 (pn)
 • 15.02.2021 (pn)
 • 15.03.2021 (pn)
 • 12.04.2021 (pn)
 • 10.05.2021 (pn)
 • 14.06.2021 (pn)
 • 05.07.2021 (pn)
 • 13.09.2021 (pn)

Zespół ds. programów studiów

skład:

 • dr Adriana Pogoda-Kołodziejak- przewodnicząca
 • dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni - koordynator kierunku filologia polska
 • dr Katarzyna Mroczyńska - koordynator kierunku filologia
 • dr hab. Alina Maciejewska, prof. uczelni - koordynator kierunku logopedia z audiologią/logopedia

członkowie zespołu:

 • dr Oksana Blashkiv
 • dr Ewa Kozak 
 • dr Rafał Kozak
 • dr Marcin Pliszka
 • dr Natalia Sosnowska 

Komisja ds. opracowania strategii rozwoju dyscyplin

skład:

1/ Językoznawstwo: 

 •  dr hab. Katarzyna Sobstyl - przewodnicząca
 •  prof. uczelni dr hab. Alina Maciejewska
 •  prof. uczelni dr hab. Elena Koriakowcewa
 •  dr Katarzyna Mroczyńska
 •  dr Jarosław Wiliński

2/ Literaturoznawstwo:

 • prof. uczelni dr hab. Sławomir Sobieraj - przewodniczący
 • prof. uczelni dr hab. Andrzej Borkowski 
 • prof. uczelni dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka
 • prof. uczelni dr hab. Ludmiła Mnich 
 • prof. uczelni dr hab. Roman Bobryk

Zespół ds. promocji Instytutu

skład:

 • dr Iwona Świątczak-Wasilewska - przewodnicząca
 • dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni
 • dr Switłana Hayduk
 • dr Natalia Sanżarewska-Chmiel
 • dr Barbara Stelingowska
 • mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk
 • mgr Magdalena Wieczorek

Do Rady Studentów w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa zostali zaproszeni starostowie wszystkich roczników na kierunkach: filologia, filologia polska oraz logopedia z audiologią oraz przewodniczący kół naukowych w Instytucie