Dyrekcja Instytutu 

Sekretariat Instytutu


Rada Dyscypliny Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

 • Dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni - przewodniczący
 • Dr Ewa Kozak - zastępca przewodniczącego

członkowie:

 • Prof. dr hab. Stanisław Grabias
 • Dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni
 • Dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni
 • Dr hab. Elena Koriakowcewa, prof. uczelni
 • Dr hab. Elżbieta M. Kur, prof. uczelni
 • Dr hab. Alina Maciejewska, prof. uczelni
 • Dr hab. Ludmiła Mnich, prof. uczelni
 • Dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni
 • Dr Edward Colerick, prof. uczelni
 • Dr hab. Beata Żywicka
 • Dr Oksana Blashkiv
 • Dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz
 • Dr Marta Krakowiak - sekretarz
 • Dr Katarzyna Mroczyńska
 • Dr Adriana Pogoda-Kołodziejak
 • Dr Maxim Shadurski
 • Dr Iwona Świątczak-Wasilewska
 • Dr Jarosław Wiliński

Planowany harmonogram posiedzeń na roku akademickim 2021/2022

 


Zespół ds. programów studiów

skład:

 • dr Adriana Pogoda-Kołodziejak- przewodnicząca
 • dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni - koordynator kierunku filologia polska
 • dr Katarzyna Mroczyńska - koordynator kierunku filologia
 • dr hab. Alina Maciejewska, prof. uczelni - koordynator kierunku logopedia z audiologią/logopedia

członkowie zespołu:

 • dr Oksana Blashkiv
 • dr Ewa Kozak 
 • dr Rafał Kozak
 • dr Marcin Pliszka

Komisja ds. opracowania strategii rozwoju dyscyplin

skład:

1/ Językoznawstwo: 

 •  dr hab. Beata Żywicka - przewodnicząca
 •  prof. uczelni dr hab. Alina Maciejewska
 •  prof. uczelni dr hab. Elena Koriakowcewa
 •  dr Katarzyna Mroczyńska
 •  dr Jarosław Wiliński

2/ Literaturoznawstwo:

 • prof. uczelni dr hab. Sławomir Sobieraj - przewodniczący
 • prof. uczelni dr hab. Andrzej Borkowski 
 • prof. uczelni dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka
 • prof. uczelni dr hab. Ludmiła Mnich 
 • prof. uczelni dr hab. Roman Bobryk

Zespół ds. promocji Instytutu

skład:

 • dr Iwona Świątczak-Wasilewska - przewodnicząca
 • dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni
 • dr Switlana Hayduk
 • dr Natalia Sanżarewska-Chmiel
 • dr Barbara Stelingowska
 • dr Magdalena Wieczorek
 • mgr Paulina Bożuta

Do Rady Studentów w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa zostali zaproszeni starostowie wszystkich roczników na kierunkach: filologia, filologia polska oraz logopedia z audiologią oraz przewodniczący kół naukowych w Instytucie