Dyrekcja Instytutu 

 

Sekretariat Instytutu

 

Rada Dyscypliny IJiL

terminy posiedzeń

 


Zespół ds. programów studiów

skład:

dr Marcin Pliszka- przewodniczący

dr Barbara Stelingowska - koordynator kierunku filologia polska

dr Tomasz Michta - koordynator kierunku filologia

mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk - koordynator kierunku logopedia z audiologią

członkowie zespołu:

dr Oksana Blashkiv

dr Ewa Kozak 

dr Rafał Kozak

dr Natalia Sosnowska 


 

Komisja ds. opracowania strategii rowoju dyscyplin

skład:

1/ Językoznawstwo: 

a/ prof. uczelni dr hab. Alina Maciejewska

b/ dr Tomasz Michta

c/ dr Katarzyna Mroczyńska

d/ dr Jarosław Wiliński

 

2/ Literaturoznawstwo

a/ prof. uczelni dr hab. Andrzej Borkowski 

b/ prof. uczelni dr hab. Sławomir Sobieraj

c/ prof. uczelni dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka

d/ dr hab. Ludmiła Mnich 


 

Zespół ds promocji Instytutu

skład:

dr Barbara Stelingowska - przewodnicząca

dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni

dr Switłana Hayduk

dr Marcin Pliszka

dr Natalia Sanżarewska-Chmiel

mgr Magdalena Wieczorek


 

 Do Rady Studentów przy Dyrektorze Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa zostali zaproszeni starostowie wszystkich roczników na kierunkach: filologia, filologia polska oraz logopedia z audiologią oraz przewodniczący kół naukowych w Instytucie