Rada Dyscypliny Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

 • Dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni - przewodniczący
 • Dr hab. Beata Żywicka, prof. uczelni - zastępca przewodniczącego

członkowie:

 • Dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni
 • Dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni
 • Dr hab. Elena Koriakowcewa, prof. uczelni
 • Dr hab. Alina Maciejewska, prof. uczelni
 • Dr hab. Ludmiła Mnich, prof. uczelni
 • Dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni
 • Dr hab. Kristina Vorontsova, prof. uczelni
 • Dr Edward Colerick, prof. uczelni
 • Dr Ewa Kozak
 • Dr Marta Krakowiak
 • Dr Katarzyna Mroczyńska
 • Dr Adriana Pogoda-Kołodziejak
 • Dr Maxim Shadurski
 • Dr Jarosław Wiliński - sekretarz

Planowany harmonogram posiedzeń na roku akademickim 2022/2023