Rada Dyscypliny Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

 • Dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni - przewodniczący
 • Dr hab. Ludmiła Mnich, prof. uczelni - zastępca przewodniczącego

członkowie:

 • Dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni
 • Dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni
 • Dr hab. Krzysztof Ćwikliński, prof. uczelni
 • Dr hab. Elena Koriakowcewa, prof. uczelni
 • Dr hab. Alina Maciejewska, prof. uczelni
 • Dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni
 • Dr hab. Beata Żywicka, prof. uczelni
 • Dr Edward Colerick, prof. uczelni
 • Dr Ewa Kozak
 • Dr Marta Krakowiak
 • Dr Katarzyna Mroczyńska
 • Dr Adriana Pogoda-Kołodziejak
 • Dr Maxim Shadurski
 • Dr Jarosław Wiliński - sekretarz

Planowany harmonogram posiedzeń na roku akademickim 2022/2023

 • 31.10.2022
 • 28.11.2022
 • 19.12.2022
 • 16.01.2023
 • 13.02.2023
 • 20.03.2023
 • 17.04.2023
 • 15.05.2023
 • 19.06.2023
 • 3.07.2023
 • 18.09.2023