Rada Dyscypliny Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

 • Dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni - przewodniczący
 • Dr Ewa Kozak - zastępca przewodniczącego

członkowie:

 • Prof. dr hab. Stanisław Grabias
 • Dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni
 • Dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni
 • Dr hab. Elena Koriakowcewa, prof. uczelni
 • Dr hab. Elżbieta M. Kur, prof. uczelni
 • Dr hab. Alina Maciejewska, prof. uczelni
 • Dr hab. Ludmiła Mnich, prof. uczelni
 • Dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni
 • Dr Edward Colerick, prof. uczelni
 • Dr hab. Beata Żywicka
 • Dr Oksana Blashkiv
 • Dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz
 • Dr Marta Krakowiak - sekretarz
 • Dr Katarzyna Mroczyńska
 • Dr Adriana Pogoda-Kołodziejak
 • Dr Maxim Shadurski
 • Dr Iwona Świątczak-Wasilewska
 • Dr Jarosław Wiliński

Planowany harmonogram posiedzeń na roku akademickim 2021/2022

 • 25.10.2021
 • 15.11.2021
 • 13.12. 2021
 • 17.01.2022
 • 07.02.2022
 • 07.03.2022
 • 11.04.2022
 • 09.05.2022
 • 20.06.2022
 • 04.07.2022
 • 12.09.2022