Harmonogram zjazdów na semestr zimowy

 Instytut zastrzega sobie prawo zmian.

l.p terminy zjazdów studia I stopnia studia II stopnia
       
1    
2    
3    
4 I rok  
5 I rok  
6    
 7 I rok   
8    
9  I rok  
10  I rok  
11    
12 I rok   
13  I rok    
14    
15 I rok   
 16 I rok  
sesja egzaminacyjna: 8.02. 2021-  19.02.2021